Olof Palmes skola i Haiti
Skolans historia
Om Stödföreningen för Olof Palmes skola
Fakta om Haiti
Karnevalen
Skolpersonal
English!
Fadderbarn
Björn Larssons spillkumar
till förmån för Olof Palmes skola
40 sekunder senare - världen ser Haiti
Läs Göran Lundins och Erland Segerstedts rapportbok!
Det magiska Haiti!
Nyheter!

Förvandlingen för Lekol Olof Palme, från ett brädskjul till riktig skola för ett par hundra elever, beror till stor del på ett enträget biståndsarbete från några skolor i Skellefteå: Norrhammarskolan, Medlefors folkhögskola och Kusmarksskolan. Nu har ytterligare en skola anslutit sig: Tanumskolan i Tanumshede. Flera hundra tusen kronor har genom åren sparats ihop, pengar som huvudsakligen använts till att projektera riktiga skolbyggnader. Senaste tillskottet är lokaler för Centre Culturel Olof Palme. Där bedrivs för närvarande vidareutbildning för lärare. Stödföreningen i Sverige betalar för närvarande också löner till lärare och vaktmästare.

Sommaren 2011 byggdes ett nytt skolkök och en brunn för dricksvatten borrades. Hösten 2012 fick skolan en datorlärare, några bärbara datorer och skrivare för att använda i undervisningen.

I Haiti går fortfarande långt ifrån alla barn i skola, även om situationen blivit bättre de senaste åren. Jordbävningen i januari 2010 förstörde emellertid ett stort antal skolbyggnader.

Olof Palmes skola håller hög klass och byggnaderna ger skydd mot väder och vind, men utrustningen är fortfarande mycket primitiv. En krittavla är ofta lärarens enda hjälpmedel även om vi nu försöker hjälpa till med både läroböcker och skrivmaterial. Skolan har dessutom fått elektirsk ström med hjälp av en generator.

När utrustning och skolmaterial saknas, får man istället använda fantasin! En stor del av undervisningen består av högläsning, där barnen tillsammans säger svaren på lärarnas frågor. Ramsor och sånger används också flitigt.

Landskapet där skolan ligger, Artibonitedalen, är ett av Haitis bördigaste. Här odlas framförallt ris på de bevattnade fälten, men de flesta bönder har små jordlotter, som knappt räcker för en familj. Den ringlande Artibonitefloden är innevånarnas livlina.

Haiti är ett land med mycket stora problem och räknas som ett av jordens fattigaste. Landet håller dock sakta på att återhämta sig efter den svåra jordbävningen 2010.

Bakom Olof Palmes skola står den lokala föreningen Fondation Espoir et Vie, FEV. Dess ordförande är Vilvert Rosièr. Vilvert är en beundrare av Olof Palme och dennes arbete för de fattiga ländernas rätt, därav namnet på skolan.

Göran Lundin

författare, bosatt i Skellefteå och ordförande för Stödföreningen för Olof Palmes skola i Haiti.

Nu satsar vi på fadderverksamhet!

Kostnaden är 200 kr i månaden, varav cirka hälften går till elevens skolavgift, läromedel och uniform. Den andra delen tillfaller skolan, så att alla elever får ta del av stödet.

Under 2012 har mycket hänt! Norrhammarskolan (Skellefteå) och Tanumskolan (Tanumshede) har samlat in mycket pengar. Dessutom har vi fått medel till datorisering av skolan från Sven Hööks stiftelse (se under nyheter). En stor utställning,
Det magiska Haiti av Erland Segerstedt och Göran Lundin,visades på Skellefteå museum hösten 2012! Olof Palmes skola var förstås med på ett hörn. Klicka på länken till vänster och se ett urval bilder.

Anmäl ditt intresse för fadderskap! Skriv till
palmeskolan@gmail.com
Du får ett förslag av oss, med lite information och bild på fadderbarnet. Du kan när som helst avbryta ditt fadderskap.
Se även denna länk: Informationsblad

En gång om året kommer skolan att skicka en rapport med en hälsning från eleven.

Bankgiro: 462-4508. Stödföreningen för Olof Palmes skola.
För regelbundna bidrag, använd bankkonto:
8420-2 914 496 897-2.
BIC SE03 8000 0842 0291 4496 8972

Bildspel från skolan!
Se bilder från utställningen Det magiska Haiti!

Krukmakaren Björn Larsson stöder Olof Palmes skola.
Läs mer!

Ettabild 6
Ettabild 2
Fotboll
Stöd Olof Palmes skola : bankgiro 462-4508