Olof Palmes skola i Haiti
Björn Larsson
 
Spillkum

Köp en spillkum designad
krukmakare Björn Larsson
- och stöd Olof Palmes skola!

Spilkum

I Bjuröklubb, i Västerbottens kustland, håller kurkmakaren Björn Larsson till. I hans ateljé tar idéer form och verkligheten ges det säregna uttryck som växt fram och förfinats under många år.

En av hans produkter är spillkumen. Nu tillverkar Björn spillkumar, som säljs till förmån för Olof Palmes skola. Du bestämmer själv vad spillkumen ska användas till, men när du en gång har köpt den, vet du att hela behållningen går till skolan.

Priset är 150 kr. Vi skickar i stötsäkert emballage per post.


Skriv till oss om du är intresserad:
palmeskolan@gmail.com

Björn Larsson har också en egen hemsida:
www.larssonskrukmakeri.com

Tillbaka till förstasidan