Olof Palmes skola i Haiti
 

Skolans historia
Från början var det ett brädskjul

Sedan 1994 finns en liten skola i centrala Haiti, strax utanför staden Pétite Rivière de l'Artibonite, som heter "l'école primaire mixte d'Olof Palme". Skolans grundare är Vilvèrt Rosièr, som är en stor beundrare av Olof Palme. Skolan är dock politiskt och religiöst obunden. Man följer i stort den nationella läroplanen.

Undervisningen bedrevs från början i en mycket enkel lokal av överblivna bräder och palmblad. Ett hundratal elever fick plats, i två olika klasser.

1997 påbörjade vi ett stödarbete i Sverige för skolan, med basen förlagd på arbetarrörelseägda Medlefors Folkhögskola i Skellefteå. Senare tillkom ytterligare två skolor i Skellefteå kommun: Norrhammarskolan och Kusmarksskolan.

Målsättningen har varit att samla in pengar, så att byaföreningen bakom skolan skulle kunna bygga en ny, väderbeständig skolbyggnad. Under årens lopp har skolan raserats två gångar av orkaner.

Hösten 2002 blev en viktig etapp färdig! Sex lektionssalar i två flygelbyggnader, plus ett skolkök och ett personal/administrationsutrymme. Arbetet för Olof Palmes skola har bedrivits helt utan några som helst statliga stödpengar.

Vill du vara med och stödja skolan? Har du anknytning till någon grundskola, som skulle vara intresserad av att göra ett Operation Dagsverke för Olof Palmes skola? Vi letar efter fler biståndsgivare, så att skolans drift kan säkras. Det råder exempelvis en skriande brist på läromedel.

Hårda fakta är att bara en mindre del av Haitis barn har möjlighet att gå i skola. Till Olof Palmes skola betalar föräldrarna en låg skolavgift - om de har råd!

Tillbaka till Välkomstsidan